بانک شماره موبایل فعالین صنایع فلزی کشور

این بانک شماره شامل اطلاعات ذیل است:

 • نام واحد
 • استان
 • شهرستان
 • آدرس و تلفن کارخانه
 • نام مدیرعامل
 • تلفن مدیرعامل
 • سرمایه
 • اشتغال
 • زیربنا
 • شماره مجوز
 • تاریخ مجوز
 • گروه فعالیت
 • نام محصول
 • ظرفیت
 • واحد سنجش
مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0